แฟรงค์สโมคกี้

แฟรงค์สโมคกี้

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
21.5-22.5 4.4 – 4.5 22/24
Compare

Share this product

Additional information

ชิ้นต่อกิโลกรัม

22-24