ไก่ยอหินอ่อนกลม

ไก่ยอหินอ่อนกลม

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
35-40 65 – 70
Compare
Category:

Share this product