ไก่ยอเส้น

ไก่ยอเส้น

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
38-40 16.92 -17.32 2
Compare
Category:

Share this product