ไส้กรอกคอกเทลไก่

ไส้กรอกคอกเทลไก่

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
22.0-22.5 1.3 – 1.5 70 – 72
Compare

Share this product