เกี่ยวกับจีเอสบี

บริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2542 โดยกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูปอาหารมากกว่า 25 ปี บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตอาหารแปรรูปประเภทไส้กรอก ไก่ยอ ลูกชิ้น ไก่แผ่นรมควัน และยังเป็นตัวแทนจำหน่าย แผ่นแป้งปอเปี๊ยะ แป้งโรตี และสินค้าต่างๆ ตรา สปริงโฮม
จากสิงคโปร์แต่เพียงผู้เดียว

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตอาหารให้มีคุณภาพสูง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก โรงงานผลิตของบริษัทฯ สร้างขึ้นตามมาตรฐานสากล ด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP, HACCP, ISO 14001, OHSAS 18001, การรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.), ฮาลาล (Halal) และได้รับตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark)

วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค

การผลิตอาหาร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตอาหารให้มีคุณภาพสูง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก

กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน

กระบวนการผลิตได้มาตรฐาน GMP, HACCP, ISO 14001, OHSAS 18001, การรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.), ฮาลาล (Halal)

ความพึงพอใจของผู้บริโภค

เราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค