ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยทาสี ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้ฯ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 บริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยทาสี ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้ฯ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

บริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ไปร่วมงาน Makro HeReCa 2018

เมื่อวันที่ 22-25 มีนาคม 2561 ทางบริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ไปร่วมงาน Makro HeReCa 2018 งานมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ครั้งที่ 13 ที่ Hall 2-3 อิมแพ็คเมืองทองธานี ภายในงานได้มีการแนะนำสินค้า และมีโปรโมชั่นสินค้าขายดีต่างๆ ของ จีเอสบี อีกด้วย

กิจกรรมเพื่อสังคม ไปเยี่ยมเยียนน้องๆที่โรงเรียนบ้านวังนางนวล จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 บริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ไปเยี่ยมเยียนน้องๆที่โรงเรียนบ้านวังนางนวล จังหวัดเพชรบุรี และได้มอบของบริจาคพร้อมทั้งซ่อมแซมส่วนต่างๆภายในโรงเรียนอีกด้วย

จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าร่วมงาน Makro HoReCa เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2560

ทางบริษัทจีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าร่วมงาน Makro HoReCa เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ ภายใต้ concept งาน “The Creativity”

มอบเงินและบริจาคของใช้และของเล่นต่างๆให้แก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ณ จังหวัดระยอง

ทางบริษัทจีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบเงินและบริจาคของใช้และของเล่นต่างๆให้แก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ณ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559

กิจกรรมสร้างฝ่ายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า เพื่อเป็นประโยชน์แก่ป่าและสัตว์ป่าบริเวณวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 ทางบริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดกิจกรรมสร้างฝ่ายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า เพื่อเป็นประโยชน์แก่ป่าและสัตว์ป่าบริเวณวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา