มินิสโมคกี้

มินิสโมคกี้

น้ำหนัก/Net Weight ชิ้นต่อแพ็ค/Piece per Pack
1000g 130-140
Compare

Share this product

Additional information

ชิ้นต่อกิโลกรัม

22-24