มินิสโมคกี้

มินิสโมคกี้

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
15.0-16.0 1.37 – 1.57 120 – 130
Compare

Share this product

Additional information

ชิ้นต่อกิโลกรัม

120-130