ลูกชิ้นไก่

ลูกชิ้นไก่

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
25.0-30.0 100
Compare

Share this product