ฮอตดอกเบรคฟัสหนังกรอบ

ฮอตดอกเบรคฟัสหนังกรอบ

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
21.0-22.0 3.7 – 3.8 40
Compare

Share this product

Additional information

ชิ้นต่อกิโลกรัม

40