โบโลน่าสไลด์ไก่

โบโลน่าสไลด์ไก่

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
27-31 100 – 110
Compare

Share this product