โบโลน่าไก่

โบโลน่าไก่

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
27-31 50 – 55
Compare

Share this product