ไก่จ๊อเส้น

ไก่จ๊อเส้น

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
28-30 5.9-6.29 15
Compare

Share this product