ไก่ป๊อป ตราจีเอสบี

ไก่ป๊อป ตราจีเอสบี

น้ำหนัก/Net Weight ชิ้นต่อแพ็ค/Piece per Pack
1000g 115-120

 

Compare

Share this product