ไก่ยอหินอ่อนดาว

ไก่ยอหินอ่อนดาว

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
35-40 62 – 67
Compare
Category:

Share this product