ไก่ยออุบล

ไก่ยออุบล

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
2 ชิ้น ( 500 กรัม/แพ็ค )
Compare
Category:

Share this product