ไก่ยอแท่ง 420 กรัม

ไก่ยอแท่ง 420 กรัม

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
59-61 5.5-5.9
Compare
Category:

Share this product