ไก่ยอ (เส้น)

ไก่ยอ (เส้น)

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
1 เส้น / 450 กรัม
Compare
Category:

Share this product