ไก่ยอ 3 สี

ไก่ยอ 3 สี

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
35-40 75 – 78
Compare
Category:

Share this product