ไก่ห่อเต้าหู้ทรงเครื่อง

ไก่ห่อเต้าหู้ทรงเครื่อง

น้ำหนัก/Net Weight ชิ้นต่อแพ็ค/Piece per Pack
500g 25
Compare

Share this product