ไก่แดดเดียว

ไก่แดดเดียว

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
Compare

Share this product