ไก่แผ่นรมควัน

ไก่แผ่นรมควัน

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
39-40 4 x 4 45 – 50
Compare

Share this product