ไส้กรอกกระเทียม

ไส้กรอกกระเทียม

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
27.0-28.0 4.5 – 4.7 15
Compare

Share this product