ไส้กรอกคอกเทลไก่รมควัน

ไส้กรอกคอกเทลไก่รมควัน

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
21.0-22.0 1.37 – 1.57 83 – 88
Compare

Share this product