ไส้กรอกคอกเทลไก่ C GSB

ไส้กรอกคอกเทลไก่ C GSB

น้ำหนัก/Net Weight ชิ้นต่อแพ็ค/Piece per Pack
1,000g 80-83
Compare

Share this product