ไส้กรอกจัมโบ้ไก่

ไส้กรอกจัมโบ้ไก่

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
26.5-27.0 4.5 – 4.6 16
Compare

Share this product

Additional information

ชิ้นต่อกิโลกรัม

16