ไส้กรอกมินิชีส

ไส้กรอกมินิชีส

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
16.0-17.0 1.37 – 1.57 130 – 140
Compare

Share this product