ไส้กรอกรมควันหนังกรอบ คอกเทล

ไส้กรอกรมควันหนังกรอบ คอกเทล

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
20.0-21 1.37-1.57 80 + 5
Compare

Share this product

Additional information

ชิ้นต่อกิโลกรัม

80-85