ไส้กรอกฮอตดอกไก่รมควัน

ไส้กรอกฮอตดอกไก่รมควัน

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
21.0-22.0 3.5 – 3.7 34
Compare

Share this product