ไส้กรอกฮอตดอกไก่

ไส้กรอกฮอตดอกไก่

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
20.0-20.5 3.5 – 3.6 36
Compare

Share this product

Additional information

ชิ้นต่อกิโลกรัม

36