ไส้กรอกฮอทดอก C PCF

ไส้กรอกฮอทดอก C PCF

น้ำหนัก/Net Weight ชิ้นต่อแพ็ค/Piece per Pack
1,000g 40
Compare

Share this product