ไส้กรอกเน็ทเวิร์ท

ไส้กรอกเน็ทเวิร์ท

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
26.5-27.0 3.8-3.9 21
Compare

Share this product

Additional information

ชิ้นต่อกิโลกรัม

21