ไส้กรอกเวียนนาไก่

ไส้กรอกเวียนนาไก่

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
16.0-16.5 2.5 – 2.6 70 – 72
Compare

Share this product

Additional information

ชิ้นต่อกิโลกรัม

70 – 72