ไส้กรอกเวียนนา 4 นิ้ว

ไส้กรอกเวียนนา 4 นิ้ว

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความยาว (นิ้ว) ชิ้นต่อกิโลกรัม
15.0-16.0 3.85-3.93 52 – 55
Compare

Share this product

Additional information

ชิ้นต่อกิโลกรัม

52-55