ไส้กรอกแฟรงค์ C PCF

ไส้กรอกแฟรงค์ C PCF

น้ำหนัก/Net Weight ชิ้นต่อแพ็ค/Piece per Pack
1,000g 24
Compare

Share this product